Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest zapisem zasad i warunków przebiegu oraz uczestnictwa w wyścigu rowerowym Wataha Ultra Race - Zima 200.

 2. Zakup pakietu startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 3. Założenia Wataha Ultra Race - Zima 200:
  - popularyzacja aktywności fizycznej i sportu, a w szczególności kolarstwa w sezonie zimowym,
  - popularyzacja zdrowia i zdrowego trybu życia,
  - popularyzacja walorów regionu.

 4. Wyścig Wataha Ultra Race odbędzie się w dniu 8 stycznia 2022 r.

 5. Wyścig obywa się na terenie województwa Łódzkiego.

 6. Biuro Zawodów - Grill Bar & Hotel AGAT - Łódź, Strykowska 94

 7. Wataha Ultra Race - Zima 200 ma charakter ultra maratonu rowerowego, z regułą samowystarczalności.

 8. Mogą brać w nim udział wyłącznie osoby, które dokonają zakupu pakietu startowego oraz zaakceptują pisemnie regulamin (przed startem).

 9. Trasa są dwie o długości ok. 230 km i ok. 130 km i przewyższenia na poziomie 1500 m i 860m.

 10. Trasa jest poprowadzona po drogach utwardzonych i nieutwardzonych.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Zasady wyścigu Wataha Ultra Race - Zima 200

 1. Życie i zdrowie, każdego z zawodników są priorytetem dla organizatorów i uczestników wyścigu.

 2. Dopuszczalna, a w niektórych sytuacjach konieczna jest pomoc wśród zawodników. W sytuacjach awaryjnych na trasie, a przede wszystkim w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

 3. Start w wyścigu jest dobrowolny i możliwy po opłaceniu pakietu startowego.

 4. Udział w wyścigu możliwy jest na każdym typie roweru lub pojeździe, napędzanym wyłącznie siłą ludzkich mięśni.

 5. W wyścigu mogą brać udział osoby pełnoletnie, zdrowe i bez objawów chorobowych, zobowiązujące się przestrzegać (na trasie wyścigu i w bazie zawodów) reżimu sanitarnego związanego z panującą epidemią.

 6. Uczestnik wyścigu startuje w nim na własną odpowiedzialność, mając świadomość swojego stanu zdrowia, możliwości fizycznych i psychicznych oraz dodatkowe umiejętności przetrwania w surowych warunkach zimowych. Posiada odpowiedni sprzęt i odzież dostosowane do warunków pogodowych. Posiada wystarczające umiejętności kolarskie oraz doświadczenie w jeździe długodystansowej w zmiennych warunkach terenowych i pogodowych.

 7. Uczestnik wyścigu zna prawo o ruchu drogowym i startuje w nim posiadając umiejętność bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych i poza nimi.

 8. Uczestnik będzie ponosił wszelkie konsekwencje swoich działań w trakcie trwania wyścigu na trasie oraz w bazie zawodów.

 9. Uczestnik potwierdza udział w wyścigu na własną odpowiedzialność pisemną zgodą przed startem wyścigu.

Rejestracja uczestników - pakiet startowy - opłata

 1. Zgłoszenie udziału w Wataha Ultra Race - Zima 200 należy dokonać poprzez zakup pakietu startowego na stronie wyścigu: www.watahaultrarace.pl w zakładce PAKIETY STARTOWE.

 2. Należy podać wszystkie wymagane dane. Adres email do rejestracji konta w sklepie wyścigu. Oraz w tytule przelewu za pakiet: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail i telefon kontaktowy uczestnika.

 3. Rejestracja zostanie uruchomiona 30 listopada 2021 r.

 4. Pakiet startowy - uprawnia do startu w zimowym maratonie rowerowym Wataha Ultra Race - Zima 200

 5. Opłata za pakiet startowy w wysokości 300 zł (zawiera dwie trasy) jest podstawą do rejestracji uczestnika wyścigu, nadania numeru i umieszczenia jego imienia i nazwiska na liście startowej.

 6. Aby otrzymać pakiet startowy 100% (300 zł) należy wnieść opłatę do 26 grudnia 2021 r.

 7. Po 26 grudnia 2021 r. będzie możliwość nabycia pakietów startowych (300 zł) wyposażonych w podstawowe akcesoria pozwalające na start w wyścigu.

 8. Opłaty za pakiety będą podlegały zwrotowi do 26 grudnia 2021 r., po tym terminie opłaty mają charakter bezzwrotny.

 9. Nie opłacony pakiet w ciągu 3 dni będzie anulowany.

 10. Opłacony pakiet startowy gwarantuje miejsce na liście startowej.

 11. Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę. Przy jednorazowej zmianie uczestnika, organizator nie pobiera opłaty administracyjnej.

Przebieg wyścigu

 • Start wyścigu 8 stycznia 2022 roku o godzinie 7:00 odbędzie w grupach 10 osobowych.
  Dostępne są dwie trasy o różnych długościach do wyboru.
  Wyboru trasy można dokonać w dowolnym momencie, ale do punktu na trasie podanego przez organizatora w komunikacie startowym.

 • Limit czasowy wynosi 20 godzin dla trasy Zima 200 i 10 godzin dla Zima 100. Liczony jest od momentu startu.

 • Trasa nie jest oznakowana w terenie.

 • Czas przejazdu zawodnika liczony jest od startu do momentu pojawienia się go na mecie.

 • Zawodnicy będą mieć możliwość pobrania plików gpx obu tras, które można wgrać w dowolne urządzenie nawigacyjne lub smartfon z oprogramowaniem nawigacyjnym.

 • Uczestnicy zostaną wyposażeni w nadajnik GPS tracker dostarczony przez organizatora, który będzie wskazywać jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.

 • Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową, do której link zostanie podany do użytku publicznego.

 • Wyścig ma formułę samowystarczalności i należy jej przestrzegać nie przyjmując wsparcia z zewnątrz.

 • Zawodnik sam decyduje o wyborze trasy i sposobie jej pokonywania.

 • Istnieje możliwość opuszczenia trasy z powodu niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. Warunkiem jest powrót na trasę w tym samym miejscu, w którym się ją opuściło.

 • Na trasie będzie funkcjonował samochód wsparcia. Nie jest to forma wsparcia uczestników wyścigu, a jedynie niezbędna (ze względu na warunki zimowe, a co za tym idzie - bezpieczeństwo zawodników) usługa logistyczna po zakończeniu przez zawodnika wyścigu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego postanowienia, np. w zależności od przebiegu wyścigu i warunków na trasie.

 • Dopuszczalna jest zmiana odcinków trasy przez organizatora podczas wyścigu, co zostanie zakomunikowane zawodnikom.

Samochód wsparcia

 1. Na trasach maratonu będzie funkcjonował samochód wsparcia - bus 17 osobowy zaopatrzony w przyczepę na 5 rowerów.

 2. Z samochodu wsparcia może skorzystać tylko uczestnik rezygnujący z dalszego udziału w wyścigu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego postanowienia, np. w zależności od przebiegu wyścigu i warunków na trasie.

 3. Samochód wsparcia będzie obsługiwany przez operatora (przewoźnik), którego zadaniem będzie zlokalizowanie zawodnika (po uprzednim kontakcie) rezygnującego z dalszego udziału w wyścigu i dostarczenie go wraz z rowerem do bazy zawodów.

 4. Zawodnik rezygnujący z udziału w wyścigu i chcący skorzystać z samochodu wsparcia musi skontaktować się z operatorem i podać mu swoje położenie.

 5. Samochód wsparcia przyjedzie możliwie blisko zawodnika, na tyle na ile pozwoli na to teren i przepisy.

 6. Operator samochodu wsparcia (przewoźnik) dołoży wszelkich starań do zabezpieczenia sprzętu rowerowego na przyczepie, ale nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu.

 7. Samochód wsparcia może jednorazowo zabrać do 5 osób z rowerami.

Zobowiązania uczestników

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play, sportowej rywalizacji oraz zasad regulaminu Wataha Ultra Race - Zima 200.

 2. Uczestnika maratonu obowiązują zasady korzystania z dróg publicznych oraz przepisy Kodeksu o Ruchu Drogowym.

 3. Uczestnik zobowiązuje się do pokonania trasy bez wsparcia z zewnątrz.

 4. Uczestnik zobowiązuje się do pomocy innym uczestnikom wyścigu w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

 5. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia organizatora drogą telefoniczną/sms.

 6. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nadajnika GPS po zakończeniu wyścigu na mecie lub niezwłocznego odesłania na wskazany adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą.

 7. W przypadku uszkodzenia, utraty lub braku zwrotu nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.

 8. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o środowisko naturalne i nie pozostawiania na trasie śmieci, a także akcesoriów, odzieży lub sprzętu rowerowego. Organizator nie będzie wykluczał ze społeczności wyścigu osób nie przestrzegających tych zasad, celem wypracowania w przyszłości właściwych postaw kształtujących świadomość ekologiczną i społeczną tych osób.

 9. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika.

 10. Uczestnik zamierzający skorzystać z samochodu wsparcia jest świadomy, że operator samochodu (przewoźnik) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu.

 11. Zaleca się posiadanie ważnej, polisy OC.

Zobowiązania Organizatora

 1. Rejestracja uczestników wyścigu Wataha Ultra Race - Zima 200.

 2. Przekazanie każdemu uczestnikowi pakietu startowego zawierającego akcesoria związane z wyścigiem Wataha Ultra Race - Zima 200.

 3. Wypożyczenie uczestnikom nadajników GPS tracker i udostępnienia linku strony zawodów.

 4. Zapewnienie wyników zawodów.

 5. Udostępnienie trasy w formie pliku gpx.

 6. Odprawa zawodników przed startem z zakomunikowaniem najważniejszych zasad.

 7. Uhonorowanie każdego uczestnika, który ukończy zawody w wyznaczonym limicie pamiątkowym trofeum sportowym.

 8. Zapewnienie posiłku regeneracyjnego "Wilczy Głód" na mecie zawodów dla wszystkich uczestników, którzy dojadą do mety.

 9. Zapewnienie posiłku "Żerowanie" (07.01.2022 od godz. 17.00) - impreza integracyjna i "ładowanie" kalorii przed startem.

 10. Propagowanie wśród społeczności wyścigu właściwych postaw kształtujących świadomość ekologiczną, społeczną i sportową.

 11. Organizator zobowiązuje się do oczyszczenia trasy ze śmieci pozostałych po wyścigu.

  Pozostałe wytyczne i informacje zawarte zostaną w komunikacie startowym.

Organizator

Właścicielem i organizatorem Wataha Ultra Race - Zima 200 jest podmiot prawny:

 • FUNDACJA PLACE4BABY - Organizacja imprez, szkoleń i opieki
  ul. Giewont 82 A
  92-116 Łódź
  KRS 0000509641
  NIP 7282797609

kontakt

 • Mateusz Szafraniec
  +48 | 795 785 676
  kontakt@watahaultrarace.pl
  www.watahaultrarace.pl

Regulamin Wataha ultra race - Zima